Poland Volume 16

CZOŁOWE MARKI KONSUMENCKIE I BIZNESOWE W POLSCE 2022 TOM XVI

PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY INSTYTUCJONALNI: PARTNERZY MEDIALNI: PARTNER LOGISTYCZNY: PARTNERZY WSPIERAJĄCY PROJEKT SUPERBRANDS 2020 ORAZ GALA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO KO M U N I K A C J A I W I Z E R U N E K I N OW E M E D I A PR MANAGER Partnerzy Strategiczni: PROJEKT SUPERBRANDS 2022 ORAZ GALA FINAŁOWA zostały objęte PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO Partnerzy MEDIALNI: Partnerzy INSTYTUCJONALNI: Partner LOGISTYCZNY: 3 Superbrands Polska 2022 P RTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY INSTYTUCJONALNI: PART ERZY MEDIALNI: PARTNER LOGISTYCZNY: PARTNERZ PROJEKT SUPERBRANDS 2020 ORAZ GALA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM HONORO PREZYD NTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEG KO M U N I K A C J A I W I Z E R U N E K I N OW E M E D I A PR MANAGER TEGICZNI: DIALNI: TYCZNY: PARTNERZY WSPIERAJĄCY: ŁY OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM WY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO KO M U N I K A C J A I W I Z E R U N E K I N OW E M E D I A PR MANAGER PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNE ZY INSTYTUCJONALNI: PARTNERZY MEDIALNI: ART ER LOGI TYCZ Y: PROJEKT SUPERBRANDS 2020 ORAZ GALA ZOSTAŁY OBJĘTE PA P E YDENTA MIASTA STOŁECZ EGO WARSZAWY PANA RAFA KO M U N I K A C J A I W PR MAN ZY STRATEGICZNI: ERZY MEDIALNI: R LOGISTYCZNY: PARTNERZY WSPIERAJĄCY: LA ZOSTAŁY OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM WARSZAWY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO KO M U N I K A C J A I W I Z E R U N E K I N OW E M E D I A PR MANAGER PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY INSTYTUCJONALNI: PARTNERZY MEDIALNI: PARTNER LOGISTYCZNY: PARTNERZY WSPIERAJĄCY OJEKT SUPERBRANDS 2020 ORAZ GALA Z STAŁY OBJĘTE P TR N TEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PANA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO KO M U N I K A C J A I W I Z E R U N E K I N OW E M E D I A PR MANAGER

Spis treści Wstęp 7 Nagroda honorowa 8 O Superbrands 11 Metodologia 13 Rada Marek 15 Superbrands 22 AMS 24 APART 26 Ciech Sarzyna 28 Cisowianka 30 CityFit 32 DPD 34 DRUTEX 36 Enel-Med 38 Eneris 40 Europejski Fundusz Leasingowy 42 Felix 44 Forbes 46 Gazeta.pl 48 Herbalife Nutrition 50 Lancerto 52 Nationale Nederlanden 54 Onet 56 Piątnica 58 Przysnacki 60 Rossmann 62 Saatchi & Saatchi 64 Sodexo 66 Thermomix 68 Tork 70 UNIQA 72 Wirtualna Polska 74 Strażnicy Marek 76 Know-how Superbrands 81 AMS: Content marketing to przyszłość DOOH 82 ARC Rynek i Opinia: Konsumenci i marki w burzliwych czasach: różne postawy, różne strategie 84 Communication Unlimited: Najlepszy biznes to dobry biznes 86 IMM: Zarządzanie mediowym KPI w czasie rzeczywistym jako element strategii PR 88 KinAds: Odrodzenie rynku kinowego w Polsce 90 Konfederacja Lewiatan: Co czeka Polskę, Europę i świat w dobie niepewności? 92 THINKTANK: W stronę przyszłości 94 5 Superbrands Polska 2022

The greatness of humanity is not in being human, but in being humane Mahatma Gandhi Hasłem ubiegłorocznej edycji Superbrands Polska było: „the new normal”. W 2021 roku uczyliśmy się żyć w nowej normalności z doświadczeniem pandemii i wszystkim, co się z nim wiązało: niepewnością jutra i strachem o zdrowie swoje i bliskich, o pracę i byt, ale także elastycznością, która pozwalała szybko reagować na niespodziewane; odpowiedzialnością, która kazała nam izolować się i szczepić dla dobra ogółu, i prawdziwą wdzięcznością za chwile, w których mogliśmy być razem. W 2022 roku to nowe, nieznane wcześniej poczucie zagrożenia rodem z filmów, musiało ustąpić miejsca lękowi staremu, tak bliskiemu i znanemu, że wplecionemu w DNA kilku ostatnich pokoleń. Wojna odmieniana przez wszystkie przypadki, tocząca się blisko i relacjonowana na żywo, na wiele tygodni zdominowała dyskurs publiczny i prywatny, i skanalizowała niemal całą naszą społeczną aktywność. Egzamin z człowieczeństwa zdaliśmy celująco. W ciągu kilku godzin stanęliśmy na granicach, by podjąć rzesze sąsiadów ciepłym posiłkiem, serdecznym słowem i materialną pomocą. Magazyny organizacji i firm błyskawicznie zapełniły się ubraniami, środkami czystości i potrzebnymi sprzętami, a w największych miastach ruszyły napędzane pracą wolontariuszy centra pomocowe. Szerokim strumieniem płynęły pieniądze w ramach licznych zbiórek. Ci, którzy dysponowali środkami transportu, czasem i możliwościami wyruszyli do Ukrainy, by dostarczyć pomoc do najbardziej potrzebujących, wywieźć z bezpośrednio zagrożonych terenów ludzi i zwierzęta. Każdy robił, co mógł i potrafił najlepiej: lekarze udzielali bezpłatnych konsultacji, prawnicy pomagali w załatwianiu formalności, kucharze gotowali, a artyści organizowali koncerty i spektakle połączone z gromadzeniem funduszy. Każda wojna ma swoich bohaterów. Tych walczących na frontach, których wysiłek wpływa na losy kraju, i cale rzesze cichych bohaterów codzienności, którzy swoim wysiłkiem odmieniają losy ludzkie. W Polsce nie powstał ani jeden obóz dla uchodźców – kilka milionów ludzi podjęliśmy we własnych domach, prywatnych pensjonatach i ośrodkach wczasowych. Podzieliliśmy się z nimi dobytkiem, pieniędzmi, jedzeniem i sercem. Taka sytuacja nie ma precedensu w nowożytnej historii świata. To cisi bohaterowie sprawili, że marka Polski i Polaków zyskała w jego oczach zupełnie nowy pozytywny wymiar. Taką bohaterką jest Adriana Porowska, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i laureatka Nagrody Honorowej Superbrands 2022, o której szeroko piszemy na kolejnej stronie. Pomoc uchodźcom nie byłaby jednak tak skuteczna, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie firm: tych najmniejszych i tych, do których należą najsilniejsze marki w Polsce. Tony żywności, leków i środków czystości dostarczonych przez producentów; niemożliwe do zliczenia kwoty przekazywane organizacjom pomocowym; bezpośrednie wsparcie dla rodzin pracowników pochodzących z Ukrainy – to tylko część ich bohaterstwa. Takie samo, o ile nie większe znaczenie miało ich włączenie się w sankcje nałożone na agresora: zamrożenie inwestycji i wycofanie się z ważnego, przynoszącego krociowe dochody rynku za cenę strat, które dziś trudno policzyć. Ich postawa jest dowodem na to, że nie może być prawdziwie silną i cenioną marka, za którą nie stoją ważne wartości, i która nie byłaby gotowa stanąć w ich obronie. I jest potwierdzeniem, że za każdą Marką stoją Ludzie. Humanitas – to łacińskie słowo oznacza nie tylko „ludzkość” – ogół zamieszkujących świat, ale i „człowieczeństwo”: naszą gotowość do pomocy innym, empatię, szacunek i zaangażowanie. Dobro. Markom, których historie trafiły w tym roku do Albumu Superbrands, i wszystkim nam: ich właścicielom, menedżerom i użytkownikom życzymy, by żadne okoliczności nie przesłaniały nam tego, co najważniejsze: odwagi, serdeczności i znaczenia wspólnoty. Zespół Superbrands 7 Superbrands Polska 2022

8 Superbrands Polska 2022 Na grono dotychczasowych laureatów złożyły się postaci, których nazwiska i dorobek są powszechnie znane, a one same – stale obecne w krajowym i międzynarodowym dyskursie. Znaleźli się wśród nich politycy i osoby zasłużone dla polskiej gospodarki wolnorynkowej: byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek; były premier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz wieloletnia prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz; społecznicy: Jerzy Owsiak i WOŚP oraz Janina Ochojska; sportowcy: Agnieszka Radwańska i Robert Lewandowski; reżyserzy – Andrzej Wajda i Paweł Pawlikowski, kompozytor Krzysztof Penderecki oraz redaktor Marian Turski, a także marka Chopin w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Rok 2022 i doświadczenia związane z toczącą się wojną w Ukrainie, a w szczególności niebywałe i bezprecedensowe zaangażowanie Polaków w pomoc uchodźcom, kazały nam zwrócić uwagę na tych, którzy nie są widoczni w błyskach fleszy, a którzy swoją codzienną działalnością realnie wpłynęli na pozytywną odmianę ludzkich losów; cichych bohaterów, dzięki którym Polska znalazła się na ustach świata jako kraj, w którym nie powstał żaden obóz dla uchodźców, bo kilka milionów ludzi znalazło schronienie w naszych domach, ciepły posiłek przy naszych stołach i pocieszenie w naszych otwartych ramionach i sercach. Ich wszystkich uosabia Adriana Porowska, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i streetworkerka od kilkunastu lat wspierająca osoby w kryzysie bezdomności. To ona w pierwszych tygodniach wojny koordynowała pomoc wolontariuszy na warszawskich dworcach: Zachodnim i Centralnym. Wspólnie z nimi pomagała tym, którzy potrzebowali tylko wskazówek i ciepłej herbaty przed dalszą drogą, oraz tym, którzy z pociągów wysiadali bez bagażu, przerażeni, wyziębieni i bez pomysłu na to, co dalej. Współpracowała z firmami i władzami, działała w porozumieniu z ONZ, Komisją Praw Nagroda Honorowa Superbrands 2022: Adriana Porowska Od początku realizacji projektu Superbrands w Polsce przyświecało nam przekonanie, że silnymi markami są nie tylko produkty i usługi, ale przede wszystkim: ludzie i ich dzieła. Tak narodził się pomysł Nagrody Honorowej Superbrands dla osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku naszego kraju.

9 2022 wszystkich czytelników Albumu Pani Adriana Porowska będzie inspiracją do działania, którego motorem są ważne wspólne wartości, a nadrzędnym dobrem: człowiek i świat, który go otacza. Zespół Superbrands Polska Człowieka i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Cicho i prawdziwie odmieniała na lepsze los tych, którzy stracili dom, dobytek i poczucie bezpieczeństwa, a czasem też – nadzieję. Nie mogąc przejść obojętnie wobec tej skali bezinteresownego zaangażowania i człowieczeństwa, które zdecydowaliśmy się uczynić wiodącym tematem tegorocznej edycji, głosami członków Rady Marek Nagrodę Honorową Superbrands przyznaliśmy przez aklamację. Jesteśmy wzruszeni i wdzięczni za jej przyjęcie. Wierzymy, że dla nas – zaangażowanych w projekt Superbrands – oraz dla

10

Organizacja Superbrands od 28 lat wyłania najsilniejsze marki na rynkach; obecnie działa już w 90 krajach. Historia projektu sięga 1994 roku. Na antenie radia BBC London pojawiła się wówczas audycja, prezentująca szczególnie ciekawe i inspirujące historie kultowych marek. Prowadzący zwrócili uwagę na fakt, że silne marki funkcjonują w powszechnej świadomości jako ikony popkultury – wzbudzają emocje i zainteresowanie. Reakcja była natychmiastowa i przerosła oczekiwania pomysłodawców audycji: w redakcji rozdzwoniły się telefony, a słuchacze entuzjastycznie opowiadali o swoich ulubionych markach. Tak narodził się pomysł na publikację, prezentującą drogi do sukcesu najsilniejszych marek na rynku – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później także w innych krajach. Do tej pory powstało łącznie blisko 20 tysięcy takich studiów przypadku z różnych zakątków świata. Historie sukcesu marek prezentowane są w albumach Superbrands – takich jak ten, który trzymają Państwo w rękach. To już XVI edycja projektu w Polsce. Od 2004 roku system certyfikacji, czyli wyłaniania laureatów, stopniowo ewoluował. Początkowo marki oceniane były wyłącznie przez ekspertów z dziedziny marketingu; później w proces oceny zostali włączeni także konsumenci – faktyczni użytkownicy produktów i usług oferowanych przez marki. Obecnie tytuł przyznawany jest markom konsumenckim (Superbrands) i biznesowym (Business Superbrands). 11 O SUPERBRANDS Superbrands Polska 2022

12

Proces Certyfikacji Superbrands 2022 BADANIE KONSUMENCKIE Badanie Superbrands jest największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marki. Za jego realizację odpowiada instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Łączna próba badawcza obejmuje ponad 3 tysiące respondentów, a ocenie poddanych zostaje blisko 2 tysiące marek, zgrupowanych w 100 kategoriach. Punktem wyjścia do realizacji badania jest długa lista marek, tworzona przez zespół Superbrands przy współpracy z ARC Rynek i Opinia. Lista ta weryfikowana jest następnie w pilotażowym badaniu konsumenckim w oparciu o definicję, według której „Superbrand to marka z najlepszą reputacją w swojej dziedzinie. Oferuje klientom znaczące emocjonalne bądź fizyczne korzyści, których pragną i które rozpoznają̨. Korzyści te stanowią̨ o jej przewadze nad markami konkurencyjnymi”. OCENA RADY MAREK Szczególne miejsce w procesie certyfikacji marek konsumenckich zajmuje Rada Marek – gremium ekspertów, które tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR. Wyniki obrad praktyków, w połączeniu z opiniami konsumentów, wpływają na końcową ocenę marek. TYTUŁ SUPERBRANDS 2022 O przyznaniu tytułu Superbrands 2022 zdecydowały połączone wyniki niezależnego badania konsumenckiego oraz głosowania członków Rady Marek. Wyróżnienie otrzymały marki, które uzyskały Indeks Siły Marki większy niż 70 procent ze średniej dla TOP 3 w danej kategorii i zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów. Proces Certyfikacji Business Superbrands 2022 NOMINACJE KONFEDERACJI LEWIATAN Długa lista marek biznesowych powstaje w oparciu o rankingi obrotów spółek, bazę spółek notowanych na GPW oraz w oparciu o ubiegłoroczne nominacje Business Superbrands. W sumie na liście znalazło się ponad 2 tysiące marek korporacji oraz B2B. Za wybór laureatów odpowiada Konfederacja Lewiatan – najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Jej członkowie ocenili jakość produktów lub usług, jakość relacji B2B, innowacyjność oraz zaangażowanie społeczne marek. Mieli także możliwość wskazania dodatkowych marek, które uznają za istotne w danej kategorii. TYTUŁ BUSINESS SUPERBRANDS 2022 Marki, które uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, otrzymały tytuł Business Superbrands 2022. Na kolejnych stronach przedstawiamy historie sukcesu 26 marek najchętniej polecanych przez polskich konsumentów i ekspertów. 13 Superbrands Polska 2022 METODOLOGIA

14

Izabela Albrychiewicz Od ponad 20 lat współtworzy polski rynek reklamy Od 1999 roku pracuje dla WPP – najpierw jako dyrektor mediów w agencji MEC, później jako dyrektor zarządzający, a od 2011 roku w roli CEO. Pod jej rządami firma umocniła się na pozycji czołowej agencji mediowej w Polsce. Po fuzji MEC i Maxusa stanęła w 2018 roku na czele Wavemaker. Następnie, w 2019 roku, została CEO GroupM, w której łączą siły wszystkie agencje mediowe należące do WPP – Wavemaker, Mediacom i Mindshare. W 2021 r. sieć poszerzyła jej kompetencje o rozwój oferty GroupM na rynkach regionu CEE. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu standardów branży reklamowej. Jako członek zarządu SAR odpowiadała za komitet konkursu EFFIE, była jurorem konkursu MediaTrendy. W 2015 roku jako jedyna przedstawicielka polskiej branży reklamowej oceniała kampanie podczas Media Global Awards. Jest członkiem rady nadzorczej SAR i zarządu IAA Polska. Jej osiągnięcia biznesowe i aktywność na forum branży doceniane były w licznych konkursach. W 2014 roku jako pierwsza kobieta została uhonorowana przez magazyn „Press” tytułem AdMana; pięć lat później branża nagrodziła ją tym tytułem po raz drugi. W 2016 roku magazyn „Wprost” wyróżnił ją tytułem Wizjonerki XXI wieku. W 2020 roku IAB przyznało jej tytuł Człowieka Roku. Michał Bonarowski Smart Growth Builder w Allegro. Ekspert komunikacji z bogatym doświadczeniem medialnym Odpowiada za wzrost programu Allegro Smart!, dzięki któremu klienci platformy Allegro mogą korzystać z darmowych dostaw, zwrotów, ofert specjalnych, przedsprzedaży i festiwali zakupowych. W latach 2014-2020 Public Relations Officer w Allegro. pl. Wcześniej wspierał wzrost marek zarówno w branży mediów tradycyjnych, jak i elektronicznych, wykorzystując Internet jako platformę docierania do szerokiej publiczności. Współtworzył pierwsze serwisy i portale medialne oraz pierwsze strony z informacjami i rozrywką. Pracował dla mediów takich jak onet.pl, TVP, TVN, „Polityka”, „Businessman Magazine”, „Gazeta Bankowa”, „Computerworld”, Polska Agencja Prasowa. Współtworzył strategie i uczestniczył w tworzeniu największych stron internetowych łączących informacje, rozrywkę i media społecznościowe. Członek Rady Marek Superbrands, Rady Ekspertów Think Tank, Sieci Mentorów Polskiego Funduszu Rozwoju, mentor akceleratora startupów Foodtech.ac. Radosław Brzuska Business Developer Manager SLX. Ekspert nowych technologii w komunikacji Z branżą marketingową związany od 20 lat. Przez lata w strukturach grupy Dentsu Aegis Network w Polsce, wcześniej w departamencie nowych mediów Grupy TVN. Jest pasjonatem nowych technologii i ich wykorzystania w reklamie, komunikacji, biznesie. Współtworzył polski zespół Dentsu Maker Lab, w którym odpowiadał za research i projektowanie innowacyjnych doświadczeń i nowych punktów styku z marką. Obecnie w strukturach SLX odpowiada za kontrakty międzynarodowe i doradza, jak skutecznie wdrażać i wykorzystywać nowoczesne systemy AudioVideo i UnifiedCollaboration. Piotr Czarnowski Prezes FIRST Public Relations. Współtwórca PSPR i Kodeksu Etycznego PR Z wykształcenia inżynier, z zawodu dziennikarz. W 1988 roku odszedł z dziennikarstwa i zajął się tematyką PR w pełnym wymiarze. Dwa lata później założył FIRST Public Relations – pierwszą w Polsce firmę zajmującą się komunikacją, a następnie – w 2004 roku – pierwszą polską agencję PR w Europie Zachodniej: EMG FIRST. Obecnie, oprócz prowadzenia FIRST PR w Polsce i UE, wykorzystuje wieloletnie doświadczenie wykładając Public Relations w kilku szkołach wyższych. Jest także autorem licznych publikacji z tego obszaru. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i współtwórcą Kodeksu Etycznego PR. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla komunikacji. To pierwsze w kraju i jedyne jak dotąd odznaczenie na tym polu. 15 Superbrands Polska 2022 RADA MAREK Rada Marek to stałe grono doradcze Superbrands, złożone z praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i PR, będących autorytetami w swoich dziedzinach. Ich pozytywna rekomendacja, w połączeniu z opinią konsumentów, wpływa na końcową ocenę marek. 2022

16 Superbrands Polska 2022 Ewa Góralska Dyrektor Zarzadzajaca MediaHub Poland Związana z rynkiem reklamy i mediów od wczesnych lat 90-tych. Od 2003 roku Dyrektor Zarządzająca firmy MediaHub (dawniej Pan Media Western), będącego częścią amerykańskiego holdingu InterPublic Group of Companies – jednego z największych koncernów komunikacyjnych na świecie. Buduje firmę, która wdraża efektywne strategie obecności w mediach dla wielu podmiotów takich jak m.in. ING Bank Śląski, Vinted, Lotos SA, Vision Express, CCC, InPost, Dulux, Kross. Jurorka konkursów mediowych w kraju (Effie, Innovation) i za granicą (Eurobest). Zwyciężczyni nagrody AD/WOMAN 2020 za sukces, innowacje i kreatywność w biznesie. W kwietniu 2022 uznana za jednego z najlepszych liderów branży komunikacyjnej i mediowej ostatniego 10-lecia. Sławomir Grzelczak Prezes Zarządu BIG InfoMonitor i Wiceprezes BIK W latach 2001-2009 roku związany z wywiadownią gospodarczą Dun & Bradstreet – zaczynał jako Dyrektor Operacyjny, następnie pełnił stanowisko Prezesa Zarządu polskiego oddziału firmy. Od 2009 do 2012 roku kierował Grupą Bisnode, partnerem strategicznym D&B Corporation. Od 2012 do 2013 roku zatrudniony przez Grupę Coface, jednocześnie od lutego 2013 roku był Dyrektorem Zarządzającym Coface Słowenia. Od kwietnia do czerwca 2013 roku zasiadał w Zarządzie BIK S.A. Od lipca 2013 roku w randze Wiceprezesa Zarządu BIK S.A. odpowiada za Pion Biznesu Korporacyjnego, pełni także funkcję Prezesa Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jest członkiem Rady Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Absolwent SGH w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych: Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe. Marta Czartoryska-Żak CMO grupy PeP – Polskie e-Płatności. Strateg i specjalista ds. brandingu Z rynkiem reklamowym związana od 1992 roku. Pracowała między innymi w agencjach Young&Rubicam Poland oraz Grupie DDB Warszawa. Od 2008 roku zajmuje się marketingiem w spółkach medialnych jako m.in. Dyrektor Marketingu i Komunikacji Grupy Onet, Dyrektor ds. Komunikacji Multikina, Dyrektor ds. Online i Marketingu Strategicznego, Członek Zarządu w Grupie Eurozet oraz Vp CMO Grupy Wirtualna Polska, CMO DesaUnicumWarszawa i grupy Desa S.A. oraz członek Advisory Board Movens Capital VC. Laureatka Grand Prix w konkursie Dyrektor Marketingu Roku 2014 roku i Grand Prix Effie oraz nagrody głównej konkursu w kategorii „Media, Kultura i Rozrywka” za kampanię #DZIEJESIEWPOLSCE. Jej kampania zdobyła Złoty Laur w kategorii „Best rebrand of a digital Property” oraz I wyróżnienie w kategorii ,,Best visual identity from the technology, media & telecommunications sector” prestiżowego, międzynarodowego konkursu Transform Awards. Rebranding Wirtualnej Polski uznano za najlepszy w rankingu magazynu „Press”, markę WP uhonorowano również tytułami „Superbrands 2015/2016/2017” oraz „Created in Poland Superbrands 2015/2016/2017”. Jest jurorem konkursów SAR: Effie oraz Innovation award. Zasiada w jury licznych konkursów branżowych m.in. w kapitule i jury konkursu Dyrektor Marketingu Roku i Bizneswoman Roku. Marcin Dobrowolski Autor programu „Biznes od rana” w telewizji BIZNES24 Historyk i dziennikarz z doświadczeniem w pracy w mediach takich jak „Puls Biznesu”, portal „HiCash”, Radio PiN, Polskie Radio, Telewizja Polska, a także w pracy pedagogicznej. Od marca 2020 roku zaangażowany w tworzenie telewizji BIZNES24. Przez blisko dekadę związany z projektem Gazele Biznesu – rankingiem najbardziej dynamicznych firm sektora MŚP w Polsce. W marcu 2018 roku, w badaniu magazynu PRESS, został uznany za jednego z trzech dziennikarzy internetowych najbardziej cenionych przez kolegów i koleżanki z mediów tradycyjnych. Kinga Dołęga Założycielka i Prezes KinAds Prekursorka reklamy kinowej w Polsce, ekspertka w zakresie rynku kinowego, reklamy i biznesu filmowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Laureatka nagród Effie i Media Trendy. Pomysłodawczyni autorskiego programu „Kino na obcasach”, wykorzystania QR kodów na dużym ekranie, projektów „Premiera miesiąca”, „Kino na leżakach” i „Moje Kino”. Karierę zaczynała w firmie New Age Media. Następnie – jako dyrektor sprzedaży – tworzyła biuro reklamy Multikina. Igor Gałązkiewicz Dyrektor Marketingu Anegre i Dyrektor Kreatywny w Plato. Projektant Marek Strateg i konsultant. Doradza markom, jak budować silną tożsamość i projektować doświadczenia konsumenckie. Działa na styku marketingu, sztuki i designu. Obecnie pełni funkcję dyrektora marketingu w Anegre i Dyrektora kreatywnego w Plato. Autor książek „Art branding” oraz „Projektowanie doświadczeń”. Przez kilka lat w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odpowiadał za sponsoring, komunikację i projekty specjalne. Pomysłodawca i kurator projektu OperaLab oraz wielu wystaw architektury i wzornictwa. Wykładowca branżowych konferencji. Współtwórca projektu i konsultant (Un)common Ground – pierwszej w Polsce platformy art brandingowej. Paulina Goch-Kenawy Współzałożycielka CultureTellers Filozofka i semiotyczka, konsultantka z powodzeniem prowadząca projekty na rynku krajowym i rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Piętnastoletnie doświadczenie w badaniach semiotycznych wykorzystuje w Culture Tellers – jedynej na rynku firmie łączącej perspektywę kulturową, wyzwania komunikacyjne, technologiczne i strategiczne, dostarczającej insightów i analiz kulturowych. Autorka licznych tekstów z zakresu wykorzystania semiotyki i wiedzy kulturowej do budowania wartości marek. Publikowała m.in. w „Harvard Business Review”, „Marketing w Praktyce”, „Świat Hoteli” oraz internetowych serwisów branżowych: „Marketing przy Kawie” czy „Nowy Marketing”. Prelegentka licznych konferencji, w tym międzynarodowej konferencji poświęconej semiotyce komercyjnej i innowacji – Semiofest, Kongresu PTBRiO oraz Impact Academy („Kultura źródłem innowacji marki”).

Magdalena Jóźwiak-Antczak Partner w Agencji Konsultingowej Brand Insight. Brand Strategy & Sustainability Manager Ringier Axel Springer Polska Z marketingiem związana od ponad 25 lat. Od 16 lat jest partnerem w firmie konsultingowej Brand Insight, gdzie odpowiada za szeroko rozumiane doradztwo strategiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych polskich korporacjach, między innymi w Kompanii Piwowarskiej, Nivea i Telekomunikacji Polskiej, w których odpowiadała za badania i strategię. Jako współwłaścicielka Brand Insight zajmuje się tworzeniem strategii portfela marek, ich pozycjonowaniem oraz optymalizacją procesów marketingowych. W swojej dotychczasowej karierze realizowała projekty dla takich podmiotów jak: Grupa Żywiec, Polpharma, Nivea, Heineken International (projekt dla 130 krajów), Wedel, Ekstraklasa, Samsung, T-mobile, Grupa Onet RASP. Od 2015 roku związana z Ringier Axel Springer Polska, gdzie odpowiada za strategię portfela marek, a od 2020 roku – za strategię zrównoważonego rozwoju, pełniąc funkcję Sustainability Managera. dr hab. Jacek Kall, prof. WSB Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Stale współpracuje z Soul & Mind Group, firmą oferującą usługi brand design. Jest autorem kilku poczytnych publikacji z zakresu brandingu i komunikacji marketingowej, m.in. „Reklama”, „Silna marka – istota i kreowanie”, „Zarządzanie portfelem marek”, „Strategia reklamowa”, „Branding na smartfonach” oraz najnowszej, wydanej przez Routledge (London 2022) „Brand Metrics”. Prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytetach w Jenie i Paderborn (Niemcy), Bratysławie (Słowacja) i Jaen (Hiszpania). Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Szymon Gutkowski Dyrektor Generalny DDB Warszawa Absolwent matematyki UW i programu Executive MBA Centrum Zarządzania UW i University of Illinois Urbana-Champaign. Jeden z pierwszych strategów marketingowych w Polsce, współtwórca koncepcji wielu marek i ich strategii marketingowych w kraju oraz za granicą. Współzałożyciel i współwłaściciel Grupy DDB, stanowiącej jeden z największych zespołów specjalistów działających w branży marketingu i reklamy w Polsce, zatrudniającej ponad 450 osób. Dyrektor generalny agencji DDB Warszawa – pod jego kierownictwem w ostatnich latach agencja cztery razy z rzędu zdobyła tytuły Najbardziej Efektywnej Agencji Reklamowej Roku, Najbardziej Efektywnej Agencji 20-lecia w konkursie Effie i trzy razy z rzędu Najbardziej Kreatywnej Agencji w Polsce w konkursie KTR. Ekspert w zakresie usług finansowych, mediów, telekomunikacji, FMCG i retail. Członek komitetu sterującego Euro EFFIE oraz Zarządu Fundacji Batorego. Dorota Haller Dyrektorka marketingu, komunikacji i e-commerce, CMO w Huawei CBG Polska Ceniona w branży ekspertka w dziedzinie marketingu, PR, komunikacji i e-commerce, wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami, m. in. Grand Prix w konkursie Dyrektor Marketingu Roku. Wraz z zespołami zdobyła szereg nagród marketingowych, m. in. Złote, Srebrne i Brązowe statuetki Effie Awards, w tym za „long term marketing excellence”, oraz kilkukrotnie PRowy Złoty Spinacz. Wiceprezeska IAA Polska, członkini jury Effie Awards oraz innych prestiżowych polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, m. in. Rady Marek Superbrands czy Marketing Sounding Board sojuszu Star Alliance. Prelegentka wielu konferencji branżowych, m. in. Facebook Marketing Summit, VideoWars by ScreenLovers i ekonomicznych np. Europejski Kongres Gospodarczy czy Kongres Badaczy. Członkini Facebook Client Advisory Board. Wykładowczyni MBS (Marketing Business Solutions) by Effie. Odpowiada za strategię i komunikację marketingową Huawei CBG Polska w randze CMO, a od marca 2021 także za obszar e-commerce. Wcześniej kreowała i realizowała strategie marketingowe w firmach z różnych branż – od medycznej, poprzez bankowość po lotnictwo. Mentorka, feministka, aktywna działaczka na rzecz rozwoju potencjału kobiet i równouprawnienia zarówno w społeczeństwie, jak i w biznesie. Autorka podkastu Hallo Haller. Janusz M. Kamiński Doradca Zarządu ds. komunikacji, ENERIS Ekspert komunikacji z bogatym doświadczeniem medialnym. Od 25 lat aktywnie działa w PR, biznesie i mediach. Były dziennikarz, redaktor naczelny, doradca europosła, konsultant. Współtwórca wielu badań i projektów łączących biznes i naukę. Specjalista zarządzania kryzysowego. Ekspert social media. Pasjonat mobilnych rozwiązań poprawiających efektywność pracy. Autor wielu opracowań o technologiach, motoryzacji, biznesie, telekomunikacji i PR. Ekspert w programach radiowych i TV. Pracował m.in dla marek: AutoMapa, PSE, T-Mobile, Plus, Nokia, Ericsson i wielu innych. Menedżer odpowiedzialny za tworzenie strategii marek i komunikacji. Obecnie menedżer ds. komunikacji grupy ENERIS, konsultant Public Relations, członek Rady Marek Superbrands. Doradza swoim klientom, jak poruszać się w świecie komunikacji cyfrowej i rozwijać biznes wykorzystując aktualne trendy i możliwości współczesnej techniki. Olga Korolec Chief Marketing Officer & Group Sustainability Director Studiowała m.in. medioznawstwo i nauki o komunikacji na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech oraz zarządzanie i marketing w Istituto Europeo del Design w Mediolanie. Po powrocie do Polski rozpoczęła pracę w agencji reklamowej DDB, a następnie, przez ponad 14 lat, pracowała w działach marketingu największych polskich korporacji. W Telekomunikacji Polskiej pełniła funkcję zastępcy dyrektora Pionu Komunikacji Korporacyjnej i odpowiadała m.in. za strategię i rebranding marki. W Kompanii Piwowarskiej jako dyrektor zarządzający portfelem marek odpowiadała za kluczowe marki. Następnie w ITI Neovison, jako wiceprezes zarządu ds. marketingu, rozwijała platformę cyfrową Telewizja Nowej Generacji „n”. Od 2011 roku była partnerem w zakresie marketingu strategicznego w firmie Brand Insight, specjalizującej się w doradztwie. Realizowała projekty dla Grupy Żywiec, Heineken International, AgrosNova, Wedla, Ekstraklasy, Samsunga, T-Mobile w zakresie tworzenia portfeli marek, pozycjonowania, strategii komunikacji, badań i segmentacji rynku oraz optymalizacji procesów marketingowych. Od 2016 roku pełni funkcję CMO w grupie mediowej Ringier Axel Springer, gdzie odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej oraz komunikację marek takich jak Onet, Business Insider, Newsweek, Fakt, Forbes. Od 2019 roku aktywnie promuje i wdraża idee zrównoważonego rozwoju. Stara się budować najlepsze marki NA świecie i DLA świata. 17 2022

18 Superbrands Polska 2022 Anna Lubowska Mentor W branży reklamowej od 1991 roku. Z rynkiem mediów jest związana od ponad 30 lat. Do września 2018 roku zarządzała strukturami GroupM – największej grupy mediowej w Polsce. Poprzednio – w MEC – odpowiadała za rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw. Juror wielu konkursów branżowych w Polsce i Europie. Obecnie pracuje jako mentor (Certyfikat Mentor Foundation EMCC Global). dr Ewa Łabno-Falęcka Head Corporate Communication & External Affairs Mercedes-Benz Manufacturing Poland Z wykształcenia filolożka. Studiowała w Krakowie, Berlinie i Fryburgu Bryzgowijskim; doktorat na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech. W latach 1993-1999 pełniła funkcję radcy do spraw kultury w Ambasadzie RP w Bonn. Od 1999 związana z koncernem Daimler AG / Mercedes-Benz Group AG w Polsce. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (2006-2010) i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2008-2012). Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. Golden Arrow, PRotony, dwukrotnie „Dyrektor Marketingu Roku” w konkursie MediaRun, dwukrotnie nominowana do nagrody European Excellence Award; zdobywczyni Grand Prix „Businesswoman of the Year” w kategorii „Korporacja” w konkursie „Sukces pisany szminką” (2017). Odznaczona resortową odznaką „Zasłużona dla Transportu RP”, a także Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Arkadiusz Łoś Brand Consulting Director, Dragon Rouge Strateg marki, konsultant, design facilitator, trener i menadżer. Od ponad 10 lat związany z Dragon Rouge Warszawa, międzynarodową agencją strategii i projektowania marek, w której kieruje zespołem brandingu korporacyjnego. Na co dzień zajmuje się transformacjami wizerunkowymi marek i firm, jak również tworzeniem innowacji i wprowadzaniem nowych konceptów i marek na rynek. Na koncie ma kilkadziesiąt kompleksowych projektów brandingowych, w tym wiele nagradzanych w Polsce i za granicą m.in. Effie Awards, Innovation, Transform Awards czy Rebrand 100 Global Awards. Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Strategii Marki SAR i wieloletnim jej wykładowcą. Mówca na licznych konferencjach branżowych, autor tekstów na temat strategii marek i brandingu oraz juror konkursów branżowych, w tym Effie Awards. Dr inż. Jacek Kotarbiński Jeden z kluczowych polskich ekspertów w zakresie marketingu i innowacji Ekspert z zakresu strategii, zarządzania marką, komercjalizacji innowacji i zarządzania sprzedażą. Doktor ekonomii i finansów. Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce. Wykładowca Questus/ Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Od 1990 roku praktycznie i aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w obszarze innowacji i rozwoju. Gość specjalny wielu konferencji branżowych, trener biznesu, doradca zarządów. Mentor startupów w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i Inkubatorze „Starter” w Gdańsku. Juror konkursów Superbrands, Effie Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Członek zespołu Copy Advice przy Radzie Etyki Reklamy. Członek rady merytorycznej Open Eyes Economy. Autor bestsellerów: „Sztuka Rynkologii”, „Sztuka Marketingu” (bestseller iTunes w kategorii Biznes), „Druga Sztuka Marketingu”, „Trzecia Sztuka Marketingu”, „Marka 5.0”, „50 Praw Marketingu Kotarbińskiego”. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl w kategorii „Blogi Profesjonalne i Firmowe”. Felietonista „Forbes Polska”, Autor publikacji „Marketingu w Praktyce” i „Marketer Plus”. Komentator serwisów „Wirtualna Polska”, „Nowy Marketing”. Pomysłodawca kultowego fanpage’a „Bareizmy Wiecznie Żywe”. Autor Bloga o Sztuce Marketingu – kotarbinski.com. Monika Kowalewska Niezależna ekspertka Karierę zawodową rozpoczynała w Stratosferze – najbardziej doświadczonej firmie marketingu strategicznego w Polsce. Najpierw pracowała przez cztery lata jako strateg, tworząc strategie marek zarówno w ramach polskich, jak i ogólnoeuropejskich projektów. Później – jako Managing Director – odpowiadała za nowe otwarcie firmy jako członka holdingu Brand New Galaxy. Przez sześć lat prowadziła polską edycję projektu Superbrands; w latach 2021-2022 zarządzała działem marketingu Wawel SA, gdzie odpowiadała za strategię, wizerunek marki, zarządzanie kategoriami produktów, sklepy firmowe, fundację „Wawel z Rodziną” oraz całość działań marketingowych. Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Innowacją (SWPS i School of Form). Prywatnie miłośniczka psów, kotów i golfa (HCP 6). Nina Kowalewska-Motlik CEO New Communications Ekspertka w dziedzinie brandingu i marketingu narodowego. Od 1994 roku prezeska zarządu New Communications, firmy działającej jako przedstawicielstwo międzynarodowych mediów – CNN, Financial Times, The Economist, G+J i wielu innych – oraz partner organizacji Superbrands w Polsce. Jest właścicielką orientalnej perfumerii Sense Dubai i własnej marki luksusowych perfum pod tą samą nazwą, wytwarzanych w Dubaju. Absolwentka wydziału Neofilologii UW. W latach 1991-1995 kierowała wydawnictwem Harlequin Polska, którego sukces marketingowy został opisany przez Harvard Business School. W kolejnych latach pełniła funkcję dyrektora generalnego i prezesa agencji reklamowej Young & Rubicam Poland. Paweł Kowalewski Europe Vice President IAA Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA. Jako jedyny Polak po raz drugi zasiada w strukturach międzynarodowych tej organizacji, pełniąc funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za kraje europejskie. Profesor warszawskiej ASP, wykładowca na Wydziale Wzornictwa. Był założycielem i członkiem legendarnej formacji artystycznej Gruppa. Jest także prezesem jednej z pierwszych agencji reklamowych w Polsce – Communication Unlimited. Maciej Lissowski Członek zarządu indaHash Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W branży reklamowej od 1991 roku. Pracował zarówno w agencjach niezależnych, jak i sieciowych. Tworzył struktury, którymi zarządzał na stanowiskach m.in. Chief Operating Officer i Managing Director. Realizował projekty międzynarodowe m.in. pełniąc funkcję Regional Business Director EMEA. Przez wiele lat związany z grupami Publicis i WPP. Zdobywał doświadczenie we wszystkich kanałach komunikacji: od ATL/BTL przez PR, shopper/aktywacje po digital, e-commerce i mar-tech. Pracował dla Klientów reprezentujących pełne spektrum kategorii dóbr i usług. Obecnie wspiera indaHash – agencję reprezentującą obszar influencer marketingu oraz martech, skupiając się głównie na realizacji projektów i obsłudze klientów w krajach europejskich. Nagrody i wyróżnienia: m.in. Effie, Cannes Lion, KTR. Juror krajowych oraz międzynarodowych konkursów reklamy i marketingu. Wykładowca, mentor i szkoleniowiec. Arbiter Komisji Etyki Reklamy przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dyplomowany varsavianista, aktywny kwestor Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa. Fanatyk teatru.

Hanna Miecznikowska Konsultant i trener Story Seekers Polska Absolwentka SGH, Wydziału Handlu Wewnętrznego na kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Marketingowe. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia (ponad 25-letniego) strateg komunikacji marketingowej. W przeszłości konsultant i partner w firmie doradczej marketingu strategicznego Stratosfera oraz dyrektor strategii w międzynarodowych agencjach reklamowych. Obecnie ekspert w zakresie komunikacji zarówno marketingowej, jak i skutecznej komunikacji wewnętrznej – między działami rozwoju produktu, sprzedaży i marketingu, między liderem a zespołem, między ludźmi tworzącymi zespół. Od 2018 moderator procesów grupowych oraz licencjonowany trener warsztatów metodą Story Seekers, w ramach której uczy liderów, doradców biznesowych oraz specjalistów marketingu i sprzedaży budowania i opowiadania historii (storytelling) oraz empatycznego ich wysłuchiwania i pozyskiwania (story tending). W tym podejściu ma na koncie projekty integracji zespołów po fuzjach i przejęciach, budowanie zaangażowania pracowników w procesy zmian, wprowadzanie nowej strategii marketingowej i zwiększanie efektywności sprzedaży B2B. Wierzy, że głębsze relacje i zaufanie między ludźmi procentują lepszymi wynikami biznesowymi. Od 2020 roku psychoterapeutka integratywna. W Gabinecie Psychoterapii Jestem Żyję / jestemzyje.pl prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par, a także wspiera w rozwoju osobistym, podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych, psychoedukacji w zakresie modeli poznawczych (jak myślę i jaki to ma na mnie wpływ), treningu relaksacji i praktyce uważności. Beata Mońka BM – Business Partner, BPS, RASPolska Założycielka i prezes firmy doradczej BMBC. Ekonomistka (SGH i Swinburne University of Technology, Melbourne). Specjalizacja: business development, transformacja, M&A, komunikacja. Zarządzała firmami w wiodących grupach z sektora TMTE (m.in.: Omnicom/DDB Group, Axel Springer Polska, WPP holding / Y&R Brands, CANAL+ / Vivendi, GBC); . Członkini Komitetu Sterującego i Komitetu Audytu RBI / Oddział w Polsce. Certyfikowany Mentor EMCC; członek komisji PKOl i YPO (Chapter Chair YPO Gold). Współautorka studiów podyplomowych (Akademia Przywództwa Kobiet) i wykładowca Akademii L. Koźmińskiego. Pomysłodawczyni i współorganizatorka BrandMe CEO, CDO of the year i innych inicjatyw skupionych wokół promowania i rozwijania autentycznego przywództwa oraz transformacji cyfrowej. Motto życiowe: „Never underestimate the power of passion”. Marta Macke Założycielka i zarządzająca Shortlist Consulting i CMO Summit Managerka i przedsiębiorczyni z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży komunikacji marketingowej i w business development. W latach 1995-2012 pracowała w polskich i międzynarodowych strukturach agencji reklamowych. W 2013 stworzyła firmę doradczą wspierającą agencje reklamowe i marketerów w budowaniu relacji biznesowych. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu konferencji CMO Summit, skierowanych do dyrektorów marketingu i reklamodawców w Polsce i CEE. Prowadzi wywiady biznesowe z ekspertami z branży komunikacji marketingowej i reklamowej. Jest autorką i prowadzącą podcast „Reklamiara” w grupie NaTemat. Tworzy i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu postępowań przetargowych, business development/ sprzedaży i budowania relacji klient-agencja Prelegentka na konferencjach biznesowych w Polsce i CEE. Arbiter Komisji Etyki Reklamy przy Stowarzyszeniu Rada Reklamy. Członkini Rady Marek Superbrands, kapituły Procon Awards, kapituły 50 Kreatywnych w Biznesie. W latach 2016-18 była Wiceprezeską Zarządu Warszawskiego Klubu Narciarskiego. Łukasz Mazurkiewicz Prezes Zarządu Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia Socjolog (Uniwersytet Warszawski), Master of Business Administration (Warsaw-Illinois Executive MBA), od ponad 30 lat związany z branżą badań rynku i opinii publicznej. Od 1994 roku Prezes Zarządu Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, Członek Zarządu Organizacji Firm Badania Opinii Rynku (w latach 2004-2008 Prezes Zarządu, wcześniej także Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej), członek ESOMAR i PTBRiO, członek i przewodniczący Rad Programowych Kongresu Badaczy Rynku i Opinii. Kamil Niemira Dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie hostingowej Zenbox.pl Zaczynał w latach 90-tych jako dziennikarz „Gazety Wyborczej”, następnie stworzył firmę PR, obsługującą takich klientów jak Agnella, PZU, Bank Millenium, Polkomtel. Był rzecznikiem prasowym i dyrektorem marketingu w Invest-Banku, dyrektorem marketingu i PR na Europę w spółce giełdowej ASM Group SA., dyrektorem marketingu w Telefonii Dialog i dyrektorem sprzedaży i marketingu w Hefra SA. Od ponad 10 lat zajmuje się digital marketingiem, prowadząc jedną z najstarszych na rynku agencji A(we)some Agency, świadczącą usługi m.in. dla GE, EDF, EY, banków ze Szwajcarii oraz podmiotów z USA i Wielkiej Brytanii. Fan żeglarstwa i dumny tato dwojga żeglarzy: Mai i Oskara. Paweł Niziński CEO better. / Country Partner ruchu B Corp / partner w NOW Partners Doradca strategiczny w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, budowy marek z przesłaniem, CSR i regeneratywnych modeli biznesowych. Od stycznia 2019 Market Explorer i Country Partner ruchu B Corps w Polsce i CEE współpracujący z B Lab Europe (https://bcorporation.eu). Założyciel i Partner Zarządzający Goodbrand & Company Polska, obecnie Partner Goodbrand CEE oraz CEO better (https://b-better.pl/en/). Od 1991 roku w branży komunikacji marketingowej jako dyrektor kreatywny i zarządzający międzynarodowych agencji reklamowych (m.in Young & Rubicam Brands 1999-2007, współzałożyciel Upstairs 1997–1999). Partner w NOW Partners – Regenerative Value Creation (https:// now.partners). Inicjator Polish Diversity Chamber of Commerce. Wydawca projektu CR Navigator / B NAVIGATOR, promującego od 14 lat idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Juror w polskich i międzynarodowych konkursach reklamowych. Wykładowca komunikacji marketingowej, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju (m.in.: PW-MBA, ALK, UJ, UW, Szkoły Strategii Marki SAR, Harvard Business Review). Socjolog (UW), artysta grafik, designer (ASP Warszawa, Amsterdam). 2022 19

20 Superbrands Polska 2022 Paweł Tkaczyk Ekspert niezależny Zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro i wieloma mniejszymi firmami. Jako mentor doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą – prowadzi blog o budowaniu marki , jest autorem książek: „Zakamarki marki”, „Grywalizacja” oraz „Narratologia”. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu, brandingu, social media. Kocha literki niemal w każdej – poza Comic Sans – formie. Prof. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Profesor w SGH, prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH oraz kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Kolegium Gospodarki Światowej. Pomysłodawca i kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką i Podyplomowych Studiów Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych. Kierownik i wykonawca w licznych projektach badawczych dotyczących problematyki zarządzania marką, w tym strategii marek producentów oraz marek detalistów, międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących, a także aliansów marketingowych, relacji producenci-detaliści, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz modeli biznesu. Autorka, współautorka lub redaktorka licznych monografii i artykułów m.in. z zakresu zarządzania marką, np.: „Zarządzanie marką”, „Zarządzanie silną marką”, „Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności” oraz „Międzynarodowe strategie marek. Perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”. Dr Paweł Patkowski Dyrektor Marki i Komunikacji Marketingowej Orange Polska Członek Rady Fundacji Orange. Od 2011 roku odpowiedzialny za strategię i komunikację marketingową B2C i B2B marek Orange i Nju.mobile, planowanie i zakup mediów, aktywizacje digital oraz działania w mediach społecznościowych. Poprzednio wicedyrektor departamentu komunikacji marketingowej w Polkomtel. W latach 2001-2007 CMO Adidas Poland. Wcześniej dyrektor marketingu Browarów Brok SA. Zaczynał w agencji Lintas, gdzie jako account director pracował dla: Unilever, Castrol, Casio, Polkomtel, TP, ING Bank Śląski. Indywidualnie wyróżniony tytułem Dyrektor Marketingu Dekady 2020/21 (Mediarun Executive Summit). Trzykrotny CMO Roku 2014 (M&MP) oraz 2017 i 2020/21 (Mediarun). Wielokrotny juror najważniejszych konkursów marketingowych. Przewodniczący Jury MIXX Awards 2018, Przewodniczący Rady Programowej X Forum IAB. Wieloletni członek Rady Ekspertów Superbrands i Kapituły 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie. Zdobywca ponad 60 nagród i wyróżnień, m.in.: Grand Prix Effie i Long Term Marketing Excellence Effie, Mixx Awards, Premium Brands, Golden Arrow, Innovation Award, Impactor, Reklamodawca Roku MIXX Awards oraz KTR. Posiadacz ceryfikatu DIMAQ. Członek Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Institut Français de Gestion (MBA). Wykładowca studiów podyplomowych w SGH. Autor książki „Potencjał konkurencyjny marki” i współautor „Marketing generacji Silver” Paweł Sanowski Prezes Zarządu IMM SA Od 2000 roku zarządza Instytutem Monitorowania Mediów, który oferuje usługi badania medialnego wizerunku marek, firm, osób oraz instytucji z Polski i zagranicy. Jest także członkiem zarządu MediaTrust Romania – lidera rynku monitoringu mediów w Rumunii. Od ponad dekady wykłada o mediach i skuteczności ich analizy m.in. w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim. Od lat angażuje się w projekty na rzecz rozpowszechniania wiedzy o public relations i ich znaczeniu w biznesie. Jest członkiem jury prestiżowych konkursów związanych z komunikacją, między innymi Złotych Spinaczy Związku Firm Public Relations. Olga Sobieraj Konsultantka Biznesowa i Marketingowa, Certyfikowany Biznesowy Mentor EMCC w MIT EF CE, Business Angel of the Year 2021 Pomaga firmom opracowywać strategie marketingowe zwiększające sprzedaż, budujące marki i skalujące biznes, by następnie wdraża je zwinnie z zespołem klienta, przekazując wiedzę. Jednocześnie jako Certyfikowany Mentor i Coach EMCC pomaga uwalniać energię i wiedzę do realizacji tych działań. Wcześniej CEO międzynarodowej Agencji marketingowej Ogilvy oraz szefowa marketingu biznesów retail’owych działających w Polsce, Europie Centralnej i Rosji. Specjalizuje się w Handlu Detalicznym offline i online (sieci sklepów spożywczych, odzieżowych, restauracje, kawiarnie), narzędziach Retailtech, Martech (rozwiązania technologiczne dla retailu i marketingu) oraz branży Health & Beauty. Wieloletni ekspert Superbrands Polska oraz Certyfikowany przez EMCC Mentor Biznesowy w MIT Enterprise Forum CE, Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Fundacji Liderek Biznesu EY. Doświadczony członek eksperckich Rad Nadzorczych Black Red White, Wójcik Fashion, WeGirls. Autorka publikacji w pismach branżowych, mówca publiczny i wykładowca MBA. olgasobieraj.com Marek Staniszewski Heuristica, właściciel Pasjonat strategii, brandingu, filozofii i storytellingu. Doświadczenia zawodowe, z których korzysta w założonym przez siebie think tanku Heuristica, zdobywał w oddziałach największych grup komunikacyjnych działających w Polsce (Ogilvy, Y&R, Havas) oraz jako CMO (Canal+). Certyfikowany trener biznesu i coach zespołów, doradca, facylitator, autor, publicysta. Guest speaker w Canterbury Church University. Prowadzi zajęcia również m.in. w: ICAN Institute, IBD Business School, SWPS, Akademii Questus oraz oraz Szkole Strategii Marki SKM/SAR. Poprzednio również w WSKiM, Szkoła Mistrzów Reklamy, Akademia Vistula Juror w konkursach: Effie, Superbrands, IAB Creative Showcase, Innovation Award, Ad Venture. Autor wielu publikacji nt. strategii oraz książek: „Atlas strategiczny” i „Strategiczny podstęp”, „Tak na marginesie strategii”, współautor „Portretu klienta”. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Należy do założycieli Stowarzyszenia „Marketing 4 Business”. Pomysłodawca i twórca Farmy Inwencji, założyciel i Prezes Fundacji Homo Inquietus. Twórca narzędzi trenerskich: Karty Inwencji, Ko-Kartki, Karty Opowieści, Karty Transformacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzM4MjU2